PROGRAM KAWAL SELIA KENDIRI DAN KESELAMATAN INTERNET DAN ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini | 18 September 2019

Tempat Aktiviti:
Institut Latihan Perindustrian (ILP) Mersing

Tujuan :
• Program ini dijalankan adalah bertujuan Mempromosikan PI.
• Mendedahkan peluang-peluang kemudahan yang dapat dimanfaatkan bersama.
• Mengeratkan hubungan silaturrahim antara Ahli PI, pengunjung dengan Staff PI.

Kelebihan Aktiviti :
• Dalam program ini, ahli mendedahkan pelajar kepada keselamatan internet dan kawalan dalam penggunaan internet dan website.
• Pelajar dapat mengetahui tentang cara untuk menghidar diri daripada scammer, berkongsi maklumat yang tidak tepat di laman social, kesalahan-kesalahan yang boleh dikenakan undang-undang dan sebagainya.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :